Skip to content

Algemene voorwaarden

Op de producten, adviezen en diensten van Buro Clabbers zijn de algemene voorwaarden van De Nieuwe Regeling van toepassing.

Deze zijn te downloaden op http://www.nlingenieurs.nl/downloads/dnr-2011/ 

Door opdracht te verlenen geeft de opdrachtgever aan bekend te zijn met de inhoud van de DNR 2011 en deze te accepteren.

 

Privacy-protocol Buro Clabbers Tuin- en Landschapsinrichting 2019

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Buro Clabbers heeft een wettelijke verantwoordingsplicht ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens van haar opdrachtgevers.

Toepasselijkheid privacy statement

In dit privacy protocol wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door Buro Clabbers. Deze informatie heeft alleen betrekking op het gebruik van persoonsgegevens van haar opdrachtgevers.

Wat zijn de werkzaamheden?

Buro Clabbers maakt tuin- en landschapsplannen voor particulieren en bedrijven. Ook geeft Buro Clabbers advies over inrichting van tuin en landschap en werkt zij mee aan planonderdelen voor ruimtelijke procedures.

Welke gegevens heeft Buro Clabbers nodig van haar opdrachtgevers?

Om een goed advies of ontwerp te maken vraagt Buro Clabbers haar  opdrachtgevers naar hun naam, adresgegevens, mail en telefoonnummer(s).

Een adres kan gebruikt worden om kadastrale kaarten op te vragen bij het Kadaster en om op Bing maps / Google Earth de locatie te bekijken. De kaarten worden als onderlegger voor de te maken tekeningen  / adviezen gebruikt. Om een indruk te krijgen van de ruimtelijke situatie worden ter plaatse foto’s van de tuin, de ligging van het huis  / bedrijfsgebouwen en de omgeving gemaakt, zonder duidelijk herkenbare personen in beeld.

Waarom heeft Buro Clabbers deze informatie nodig?

Bovenstaande gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de zakelijke overeenkomst die Buro Clabbers sluit met haar opdrachtgever.

Wat wordt met deze gegevens gedaan?

Voor elke opdrachtgever wordt een dossier aangemaakt; digitaal en deels van papier. In het digitale dossier zitten de naam- en adresgegevens, foto’s en het gemaakte ontwerp of advies. Het papieren dossier bevat naam en adres gegevens en het gemaakte ontwerp of advies.

Hoe worden gegevens beheerd?

Digitale gegevens staan op een computer en externe harde schijf (niet in de cloud).

De computer is met een wachtwoord en antivirusprogramma beveiligd.

De website / server wordt door Intersites beheerd en beveiligd.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

De papieren en digitale dossiers blijven in principe aanwezig op het bureau. Opdrachtgevers ontvangen zowel kopieën van de digitale als de eventuele papieren versies.

Het bewaren van dossiers heeft te maken met het beheer, onderhoud en bijsturen van tuinen op verzoek van opdrachtgevers en de soms langdurige planprocessen.

De financiële administratie wordt zoals wettelijk voorgeschreven is zeven jaar bewaard.

Met wie deelt Buro Clabbers gegevens?

Vier maal per jaar worden facturen van opdrachtgevers met daarop naam en adresgegevens ter verwerking aangeboden aan de accountant van Buro Clabbers.

Buro Clabbers werkt in een netwerk van bedrijven werkzaam in het groen en de ruimtelijke ordening. Voor opdrachten die in samenwerking uitgevoerd worden, wordt soms klantgegevens  / informatie gedeeld. Dit wordt vooraf met de opdrachtgever besproken.

Cookies op de website

Buro Clabbers bewaart geen gegevens of cookies van bezoekers op haar website.

Hoe is het privacy-protocol van Buro Clabbers zichtbaar?

Het protocol staat onder een link op de website. Bij kostenramingen / offertes wordt, op verzoek, het protocol meegestuurd.

 

 

Scroll To Top